NS vertraging


Disclaimer

Algemeen

Bright-Site Internet en NSvertragingen.nl kunnen niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op NSvertragingen.nl voorkomende gegevens, alsmede de correctheid van de per email vertrekte gegevens. Bright-Site Internet en NSvertragingen.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens, alsmede de per mail vertrekte gegevens. Aan de informatie op NSvertragingen.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Volledigheid van informatie

Bright-Site Internet en NSvertragingen.nl zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van weergegeven informatie met betrekking tot vertragingen, tijden, stations, etc, etc. De website NSvertragingen.nl is puur ter informatie en dient dan ook puur ter ondersteuning van uw eigen verantwoordelijkheid. Bright-Site Internet en NSvertragingen.nl streven ernaar een zo compleet mogelijk overzicht te geven, echter door het steeds wisselende karakter van de dienst is het nooit mogelijk alle informatie correct weer te geven. Tevens is het mogelijk dat er per abuis verkeerde vertragingen, tijden, stations of andere informatie wordt weergegeven danwel ge-emailed. Het niet weergeven op de website, of niet versturen van een email in geval van een vertraging kan in geen enkel geval leiden tot ook maar enige vorm van vergoeding.

Bright-Site Internet en NSvertragingen.nl kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten. Iedere gebruiker wordt dan ook sterk aangeraden de vertrekte informatie te verifiëren voor tot enige actie over te gaan.

Banden met maatschappijen

NSvertragingen.nl heeft op geen enkele manier banden met de NS of andere spoorwegmaatschappijen.